• Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid

 

 

Zorgportaal voor dossier inzage/aanvraag herhalingsrecepten/ E-consulten

  • Download de app via bovenstaande link
  • Kom met een geldig legitimatie bewijs naar de praktijk om uw dossier te kunnen koppelen
  • U kunt vervolgens afspraken online maken (momenteel niet mogelijk i.v.m. covid pandemie), herhaal recepten aanvragen, online vragen stellen (E-consult) en uw dossier inzien

 

  •  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving