• Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid

 

 

Zorgportaal voor dossier inzage/aanvraag herhalingsrecepten/ E-consulten

  • Download de app via bovenstaande link
  • Kom met een geldig legitimatie bewijs naar de praktijk om uw dossier te kunnen koppelen aan uw persoonlijke online omgeving.
  • U kunt vervolgens afspraken online maken, herhaal recepten aanvragen, uw dossier inzien en online vragen stellen (E-consult), u krijgt binnen 2 werkdagen reactie op uw aangevraagde e-consult.

 

  •  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving