Chronische zorg is een belangrijk deel van de zorg die de huisarts samen met het ondersteunde team levert. De huisarts en praktijkondersteuner zien u afwisselend en houden samen uw gezondheid in de gaten. Om de bestaande ziekte niet te laten verergeren en/of om (meer) ziekte te voorkomen. Vaak is het zo dat als u na verloop van tijd niet meer bij de specialist (bijvoorbeeld cardioloog) onder controle hoeft te blijven. Wij nemen dan de controles over. De specialist is op de hoogte van en ook voorstander van deze gang van zaken. Goede zorg en dichter bij huis.

Hart en vaatziekten:
Door het systematisch vervolgen van risico’s voor hart- en vaatziekten willen we proberen die ziekten op de lange termijn te voorkomen of het effect ervan te beperken. Voorbeelden hiervan zijn een hartinfarct en beroerte. Patiënten met risicofactoren sporen we op en vervolgen wij afhankelijk van de ernst van die risico factoren. Denk daarbij aan roken, overgewicht, hoge bloeddruk,  hoog cholesterol, suikerziekte, lichamelijke inactiviteit. Denkt u dat u hierbij behoort en heeft u nog geen oproep van ons ontvangen, laat het ons gerust weten.

Longziekten:
Patiënten met longziekten zoals astma en COPD/emfyseem vervolgen we om zo gezond mogelijk daar mee om te gaan. Dat doen we o.a. door een longfunctietest (blaasproef). Niet-roken is daarbij het belangrijkste advies maar ook voldoende lichamelijke inspanning en een goed gebruik van eventuele medicatie.

Diabetes mellitus:
Door het opsporen van en nauwkeurig te vervolgen hoe de suikerziekte zich ontwikkelt kan de praktijkondersteuner in overleg met de huisarts patiënten  begeleiden zodat late complicaties van de suikerziekte zoals o.a.vaatverstoppingen in hersenen, hart, nier en ogen zo laat mogelijk of nauwelijks meer voorkomen.

Ouderenzorg:
Wij zoeken geregeld en systematisch naar, en zijn steeds gespitst op het signaleren van kwetsbaarheid bij ouderen.  Daarvoor hebben wij ook de omgeving nodig, en familie en kinderen; maar zeker ook de oudere zelf. Het gaat niet alleen om lichamelijke kwetsbaarheid. Sociale en psychologische factoren zijn van belang, de woonsituatie en nog vele andere omstandigheden. Op tijd zorg dragen voor een omgeving die aangepast is aan leeftijd en mogelijkheden is van groot belang om zorgproblemen in de toekomst voor te zijn. De huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige bespreken regelmatig welke ouderen een screenend bezoek krijgen en welke hulp aangeboden kan worden. Dit alles met als doel de oudere zo lang en zo goed mogelijk in eigen huis te laten wonen.

Psychische hulp:
Komt u er niet uit, loopt u vast en gaat bijvoorbeeld somberheid  of angst niet meer over dan kan het zo zijn dat de huisarts u verwijst naar een van onze praktijkondersteuners GGZ: zij kunnen u helpen de problemen te verhelderen en geven ook praktische adviezen. Samen met hen wordt ook gekeken of u elders beter geholpen kan worden.