Hart en vaatziekten:
Door het systematisch vervolgen van risico’s voor hart- en vaatziekten willen we proberen die ziekten op de lange termijn te voorkomen of het effect ervan te beperken. Patiënten met risicofactoren sporen we op en vervolgen wij afhankelijk van de ernst van die risco factoren. Denk daarbij aan roken, overgewicht, hoge bloeddruk,  hoog cholesterol, suikerziekte, lichamelijke inactiviteit.

Longziekten:
Patiënten met longziekten zoals astma en COPD/emfyseem vervolgen we om zo gezond mogelijk daar mee om te gaan. Dat doen we o.a. door een longfunctietest (blaasproef). Niet-roken is daarbij het belangrijkste advies maar ook voldoende lichamelijke inspanning en een goed gebruik van eventuele medicatie.

Diabetes mellitus:
Door het opsporen van en nauwkeurig te vervolgen hoe de suikerziekte zich ontwikkelt kan de praktijkondersteuner in overleg met de huisarts patiënten  begeleiden zodat late complicaties van de suikerziekte zoals o.a.vaatverstoppingen in hersenen, hart, nier en ogen zo laat mogelijk of nauwelijks meer voorkomen.

Ouderenzorg:
Wij zoeken geregeld en systematisch naar, en zijn steeds gespitst op het signaleren van kwetsbaarheid bij ouderen.  Daarvoor hebben wij ook de omgeving nodig, en familie en kinderen; maar zeker ook de oudere zelf. Het gaat niet alleen om lichamelijke kwetsbaarheid. Sociale en psychologische factoren zijn van belang, de woonsituatie en nog vele andere omstandigheden. Op tijd zorg dragen voor een omgeving die aangepast is aan leeftijd en mogelijkheden is van groot belang om zorgproblemen in de toekomst voor te zijn. De huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige hebben bespreken regelmatig om te overleggen welke ouderen een screenend bezoek krijgen en welke hulp aangeboden kan worden. Dit alles met als doel de oudere zo lang en zo goed mogelijk in eigen huis te laten wonen.

Psychische hulp:
Komt u er niet uit, loopt u vast en gaat de somberheid niet meer over dan kan het zo zijn dat de huisarts u verwijst naar een van onze praktijkondersteuners GGZ: zij kunnen u helpen de problemen te verhelderen en geven ook praktische adviezen. Samen met hen wordt ook gekeken of u elders beter geholpen kan worden.