Dagelijks kunt u in onze praktijk op de eerste verdieping bloed af laten nemen. De openingstijden hiervan zijn: Maandag t/m Vrijdag tussen 8u-10u.

Ook kunt u hier terecht voor laten maken van echo’s op afspraak!

Voor meer informatie kijkt u op: www.diagnovum.nl of bel 013-5393636.


NIEUWS:

Griepprik en/of pneumokokkenprik 2023:

Wanneer u in aanmerking komt voor de griepprik en/of pneumokokkenprik krijgt u hiervan automatisch een uitnodiging per post. (Patiënten geboren tussen 1957 en 1960 krijgen dit jaar een uitnodiging voor een pneumokokkenprik).

Wanneer u denkt in aanmerking te komen en u heeft geen uitnodiging ontvangen neem dan contact met ons op na 30 oktober 2023.

Artsen, assistenten en verpleekundige in opleiding:

Wij als huisartsenpraktijk vinden het belangrijk mee te werken aan de opleiding van artsen, assistentes en verpleegkundige. Het kan zijn dat u gezien wordt door een medewerker in opleiding. Uiteraard onder supervisie van de artsen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan bent u vrij dat aan te geven.

____________________________________________________________________________________________________________________

Physician Assistant (PA) in opleiding:

Ik ben Chantal Schollen en ik ben Physician Assistant (PA) in opleiding. Vanaf 1 september 2023 kunt u mij tegenkomen bij huisartsenpraktijk Conservatoriumlaan. Inmiddels ben ik afgestuurd HBO verpleegkundige. De opleiding PA zal 2  jaar duren en ik werk onder supervisie van de huisartsen.
Tijdens de opleiding doe ik consulten samen met de huisarts, maar het kan ook voorkomen dat u bij mij ingepland wordt, waardoor het consult iets meer tijd in beslag kan nemen dan u gewend bent bij de huisarts.

Wat doet een Physician assistant:

Een Physician Assistant wordt opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van de arts over te nemen. Bij ingewikkelde ziektes of ingreep vragen zij een arts om mee te kijken of de zorg over te nemen.

Het kan dus zijn dat u op het spreekuur komt bij de Physician Assistant in plaats van bij de huisarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben bent u vrij dat aan te geven.

Een Physician Assistant kan het volgende voor u betekenen:

 • Onderzoek doen en uw klachten in kaart brengen
 • Diagnose stellen
 • Behandeling bepalen
 • Medicijnen voorschrijven
 • Medische ingrepen verrichten
 • En voorlichting geven

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.zorgmasters.nl/patient. Ook kunt u uw vragen aan mij stellen of aan één van de huisartsen.

Met vriendelijke groet,

Chantal Schollen

______________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke informatie voor patiënten van de praktijk van dokter Mees:

Tilburg, 1 juni 2023

Beste patiënt,

Met ingang van 1 juli 2023 zal het praktijkhouderschap worden overgedragen aan dr. Burgers. Zij is al werkzaam binnen de praktijk dus wellicht kent u haar al.

De overname heeft tot gevolg dat u vanaf die datum in de praktijk zit van dr Burgers. Dit is belangrijk om te melden bij nieuwe aanmeldingen bij bijvoorbeeld de Huisartsenpost en bij het Elisabeth/TweeSteden ziekenhuis. Bij lopende behandelingen wordt de omzetting automatisch doorgevoerd door het ETZ.

Dokter Mees blijft evenwel als waarnemer doorwerken in een vaste werkverdeling:

 

maandag + dinsdag + vrijdag:    dr. Burgers

woensdag + donderdag:             dr. Mees

 

We streven ernaar dat onze samenwerking zal leiden tot een optimale en goed afgestemde patiëntenzorg en dat u weinig hinder zult ervaren van deze verandering. Het staat u uiteraard vrij om op elk moment te kiezen met welke dokter u een afspraak maakt.

Met vriendelijke groet,

 

Kaspar Mees & Lieke Burgers

Conservatoriumlaan 60

5037 DT Tilburg

013-4686868

info@huisartsenconservatoriumlaan.nl

PS: Wist u al dat u ook online afspraken kunt maken en inzage kunt hebben in uw dossier? U kunt u registreren bij uwzorgonline.nl en kunt u daarna identificeren op de praktijk.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Sinds maandag 8 mei 2023 zijn geopend in ons nieuwe pand. We heten u welkom in het gezondheidscentrum aan de Conservatoriumlaan 60.

U vindt ons op de eerste verdieping welke te bereiken is via trap of lift.

 _________________________________________________________________________________________________________________

Wegblijftarief
Huisartspraktijken Conservatoriumlaan hanteren een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen (herhaaldelijk) wegblijven op een afspraak.

Waarom een wegblijftarief?
Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. “Vergeten” is de belangrijkste oorzaak. Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk, praktijkondersteuners en assistentes erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen. Ook veel ziekenhuizen en tandartspraktijken hanteren daarom tegenwoordig een wegblijftarief.

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren we volgens de vastgestelde richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het wegblijftarief voor patiënten die zonder melding niet verschijnen op een afspraak.

Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?
Hebt u een afspraak en kunt u niet komen? Meld dit dan uiterlijk 12 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) bij de assistente. Uw afzegging wordt genoteerd in uw dossier.

De kosten?                                                                                                                                                                                                                                           De kosten zijn conform de tarieven de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en afhankelijk van de duur van uw afspraak. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering en moet door u zelf betaald worden.

Bezwaar?
Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, dat u de afspraak niet of te laat hebt afgezegd. U kunt ons hierover telefonisch informeren.

Tot slot
Huisartspraktijken Conservatoriumlaan zijn continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
Goede zorg betekent ook dat u op een redelijke termijn bij ons terecht kunt.
Als patiënten die niet op een afspraak kunnen komen op tijd afbellen, blijven de wachttijden zo kort mogelijk.

Namens, uw Huisartsen,

S. Wijffels, L. Burgers & M. Hekking

_________________________________________________________________________________________________________________________

Wanneer mag u zich wenden tot de huisartsenpost in de avond uren of in het weekend? U leest het in onderstaande poster:

______________________________________________________________________________________________________________________

> Toestemming regelen inzage medische gegevens aan derden (bijv. huisartsenpost):
Via de website: https://www.ikgeeftoestemming.nl/kunt u uw toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het LSP (Landelijk Schakelpunt). U kunt uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek.

Wat moet u doen?
U regelt uw toestemming in drie stappen:

 1. Klik op ‘Toestemming regelen’ en zoek en kies de zorgverlener voor wie u uw toestemming wilt regelen.
 2. Vul uw gegevens in.
 3. Verstuur uw gegevens met DigiD met sms, of print het formulier en geef dit aan uw zorgverlener.

Belangrijk om te weten!

 • Wilt u dat zowel uw huisarts als uw apotheek uw medische gegevens kan uitwisselen? Geef ze dan allebei uw toestemming. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen toestemming geven.
 • Heeft u eerder op deze website uw toestemming geregeld met DigiD met sms? Dan kunt u bij ‘Mijn statusoverzicht’ nagaan of uw zorgverlener uw toestemming heeft verwerkt.