General practitioner care for migrant workers, international students, status holders and Ukrainian refugees.

Call: 077 – 78 20 910

Huisartsenzorg voor arbeidsmigranten, internationale studenten, statushouders en Oekraïense vluchtelingen in Midden-Brabant (regio Tilburg).

Bel: 077 – 78 20 910

___________________________________________________________________________________________

Zomervakantie 2024

Wegens vakanties van de artsen en assistentes zijn wij in de periode van 8 juli t/m 16 augustus beperkt geopend. Wij draaien deze periode alleen een spoed spreekuur. Vanaf 19 augustus zijn wij weer geopend zoals u van ons gewend bent.

______________________________________

Waarom is het altijd zo druk in de praktijk?

Het komt steeds vaker voor dat men dagen moet wachten op een afspraak voor het spreekuur. En ook bij telefonisch contact met de praktijk, sta je langere tijd in de wacht.

Waarom is dat zo?
We hebben er jaren lang alles aan gedaan om het te voorkomen. Bovenop de normale bezetting aan doktersassistentes hebben we al jaren extra mankracht (of, zoals het in onze praktijk 100% gebruikelijk is, ‘vrouwkracht’) ingezet. Niet alleen extra doktersassistentes, maar ook praktijkondersteuners die taken van de huisartsen over hebben genomen. Er werkt een praktijkmanager in de praktijk, iets wat vroeger door de huisarts zelf “erbij gedaan werd”. Er is een P.A. (Physician Assistant) in opleiding aangenomen.  Allemaal investeringen die we graag doen om het niveau van de zorg op peil te houden.

Waarom zijn er nu dan toch nog steeds problemen?

Dat heeft een aantal oorzaken.

 • Patiënten bezoeken sneller de huisarts vanwege kleine klachten dan vroeger. ‘Googelen’ heeft daar een belangrijk aandeel in.
 • Veel mensen mogen en kunnen niet ziek zijn vanwege hun werk, dus ziekte moet snel over zijn en patiënten hopen dat de huisarts daar snel een oplossing voor heeft.
 • We zien meer psychische problemen, wat meer tijd kost.
 • We hebben meer tijd nodig per patiënt omdat mensen gemiddeld steeds ouder worden met de bijbehorende gezondheidsproblemen.
 • Patiënten komen sneller terug van de specialist naar de huisarts.
 • Hulpbehoevenden die vroeger naar een verpleeghuis gingen, blijven vaak langer thuis of gaan in kleinschalige wooneenheden wonen, waar de zorg toch door de huisarts gegeven blijft worden.

Al met al komen we met tien minuten per consult vaak niet meer uit. Dat betekent dat we minder patiënten per dag kunnen zien. Dat betekent ook dat het aan de telefoon steeds drukker wordt wat u merkt aan de wachttijd.

Wat kunt u zelf doen om ons te helpen?
• Bestel uw medicijnen, maak afspraken en vraag e-consulten aan via het portaal. Indien u nog geen koppeling heeft met de app uwzorgonline dient u deze app eerst te downloaden en een account aan te maken. Hierna belt u met de praktijk om de koppeling te kunnen voltooien.
• Download de app ‘Moet ik naar de dokter’ en raadpleeg deze voordat u belt. Kijk bijvoorbeeld ook op de internetsite thuisarts.nl. De site waar u wèl met de dokter over van gedachten kan wisselen. Vaak heeft u geen afspraak nodig en kunt u zelf met de juiste informatie vooruit.
• Sta eens stil bij het ouder worden en de eindigheid van het leven en de onvermijdelijke kwalen die dit met zich mee brengt. Soms is er wat aan te doen. Maar vaker is er geen oplossing voor.
• Accepteer de kleine ongemakken waar meestal geen oplossing voor te vinden is. “Het glas is niet half leeg. Het is nog half vol”.
• Accepteer ook dat aandoeningen die vanzelf overgaan, tijd nodig hebben om te genezen. Soms vaak weken! Niet elke verkoudheid wordt een longontsteking.
• Probeer de huisartsenpraktijk geen platform te laten blijven voor huis- tuin- en keukenklachten, waar men vroeger zelf gemakkelijk een oplossing voor vond. Of waarbij men vroeger gemakkelijker accepteerde dat er niets aan te doen was.
• Probeer niet het slachtoffer te worden van de ‘je-weet-maar-nooit-cultuur’ waarbij elk ongemak onderzocht en ontzenuwd moet worden. Veel ongemakken zijn in het bloed niet aan te tonen. Talloze bloedonderzoeken, gebaseerd op angst en onrust, laten vaak genoeg normale uitslagen zien.
• Laat je niet leiden door de angstcultuur die over ons wordt uitgegoten, geloof in jezelf en ga uit van je eigen kracht. Ben je ongerust? Maak gerust een afspraak. Maar laat je niet gek maken door de huidige maatschappij.
• Vermijdt de talloze niet te controleren bronnen op het internet, waar de dokter ook al lang geen zicht meer op heeft en geen mening over kan geven.

U mag gerust klagen, dat kan via ons contactformulier  Maar alleen maar klagen op de werkvloer tegen de professionals zal amper effect hebben. Zij hebben juist het belang van u als patiënt voor ogen. Klaag daarom niet alleen bij de praktijk en de apotheek, waar hard gewerkt wordt om de zorg nog te kunnen leveren.
Klaag daarom ook bij de zorgverzekeraar, bij de patiëntenverenigingen en vooral bij de politiek. Uw stem is belangrijk om tot een oplossing te komen.

 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Artsen, assistenten en verpleegkundigen in opleiding:

Wij als huisartsenpraktijk vinden het belangrijk mee te werken aan de opleiding van artsen, assistentes en verpleegkundigen. Het kan zijn dat u gezien wordt door een medewerker in opleiding. Uiteraard onder supervisie van de artsen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan bent u vrij dat aan te geven.

____________________________________________________________________________________________________________________

Physician Assistant (PA) in opleiding:

Ik ben Chantal Schollen en ik ben Physician Assistant (PA) in opleiding. Vanaf 1 september 2023 kunt u mij tegenkomen bij huisartsenpraktijk Conservatoriumlaan. Inmiddels ben ik afgestuurd HBO verpleegkundige. De opleiding PA zal 2  jaar duren en ik werk onder supervisie van de huisartsen.
Tijdens de opleiding doe ik consulten samen met de huisarts, maar het kan ook voorkomen dat u bij mij ingepland wordt, waardoor het consult iets meer tijd in beslag kan nemen dan u gewend bent bij de huisarts.

Wat doet een Physician assistant:

Een Physician Assistant wordt opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van de arts over te nemen. Bij ingewikkelde ziektes of ingreep vragen zij een arts om mee te kijken of de zorg over te nemen.

Het kan dus zijn dat u op het spreekuur komt bij de Physician Assistant in plaats van bij de huisarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben bent u vrij dat aan te geven.

Een Physician Assistant kan het volgende voor u betekenen:

 • Onderzoek doen en uw klachten in kaart brengen
 • Diagnose stellen
 • Behandeling bepalen
 • Medicijnen voorschrijven
 • Medische ingrepen verrichten
 • En voorlichting geven

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.zorgmasters.nl/patient. Ook kunt u uw vragen aan mij stellen of aan één van de huisartsen.

Met vriendelijke groet,

Chantal Schollen

______________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke informatie voor patiënten van de praktijk van dokter Mees:

Tilburg, 1 juni 2023

Beste patiënt,

Met ingang van 1 juli 2023 zal het praktijkhouderschap worden overgedragen aan dr. Burgers. Zij is al werkzaam binnen de praktijk dus wellicht kent u haar al.

De overname heeft tot gevolg dat u vanaf die datum in de praktijk zit van dr Burgers. Dit is belangrijk om te melden bij nieuwe aanmeldingen bij bijvoorbeeld de Huisartsenpost en bij het Elisabeth/TweeSteden ziekenhuis. Bij lopende behandelingen wordt de omzetting automatisch doorgevoerd door het ETZ.

Dokter Mees blijft evenwel als waarnemer doorwerken in een vaste werkverdeling:

 

maandag + dinsdag + vrijdag:    dr. Burgers

woensdag + donderdag:             dr. Mees

 

We streven ernaar dat onze samenwerking zal leiden tot een optimale en goed afgestemde patiëntenzorg en dat u weinig hinder zult ervaren van deze verandering. Het staat u uiteraard vrij om op elk moment te kiezen met welke dokter u een afspraak maakt.

Met vriendelijke groet,

 

Kaspar Mees & Lieke Burgers

Conservatoriumlaan 60

5037 DT Tilburg

013-4686868

info@huisartsenconservatoriumlaan.nl

PS: Wist u al dat u ook online afspraken kunt maken en inzage kunt hebben in uw dossier? U kunt u registreren bij uwzorgonline.nl en kunt u daarna identificeren op de praktijk.

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Sinds maandag 8 mei 2023 zijn geopend in ons nieuwe pand. We heten u welkom in het gezondheidscentrum aan de Conservatoriumlaan 60.

U vindt ons op de eerste verdieping welke te bereiken is via trap of lift.

 _________________________________________________________________________________________________________________

Wegblijftarief
Huisartspraktijken Conservatoriumlaan hanteren een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen (herhaaldelijk) wegblijven op een afspraak.

Waarom een wegblijftarief?
Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. “Vergeten” is de belangrijkste oorzaak. Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe. Het is daarom voor een huisartsenpraktijk, praktijkondersteuners en assistentes erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen. Ook veel ziekenhuizen en tandartspraktijken hanteren daarom tegenwoordig een wegblijftarief.

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren we volgens de vastgestelde richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het wegblijftarief voor patiënten die zonder melding niet verschijnen op een afspraak.

Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?
Hebt u een afspraak en kunt u niet komen? Meld dit dan uiterlijk 12 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) bij de assistente. Uw afzegging wordt genoteerd in uw dossier.

De kosten?                                                                                                                                                                                                                                           De kosten zijn conform de tarieven de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en afhankelijk van de duur van uw afspraak. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering en moet door u zelf betaald worden.

Bezwaar?
Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, dat u de afspraak niet of te laat hebt afgezegd. U kunt ons hierover telefonisch informeren.

Tot slot
Huisartspraktijken Conservatoriumlaan zijn continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
Goede zorg betekent ook dat u op een redelijke termijn bij ons terecht kunt.
Als patiënten die niet op een afspraak kunnen komen op tijd afbellen, blijven de wachttijden zo kort mogelijk.

Namens, uw Huisartsen,

S. Wijffels, L. Burgers & M. Hekking

_________________________________________________________________________________________________________________________

Wanneer mag u zich wenden tot de huisartsenpost in de avond uren of in het weekend? U leest het in onderstaande poster:

______________________________________________________________________________________________________________________

> Toestemming regelen inzage medische gegevens aan derden (bijv. huisartsenpost):
Via de website: https://www.ikgeeftoestemming.nl/kunt u uw toestemming regelen voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens via het LSP (Landelijk Schakelpunt). U kunt uw toestemming regelen voor uw huisarts en apotheek.

Wat moet u doen?
U regelt uw toestemming in drie stappen:

 1. Klik op ‘Toestemming regelen’ en zoek en kies de zorgverlener voor wie u uw toestemming wilt regelen.
 2. Vul uw gegevens in.
 3. Verstuur uw gegevens met DigiD met sms, of print het formulier en geef dit aan uw zorgverlener.

Belangrijk om te weten!

 • Wilt u dat zowel uw huisarts als uw apotheek uw medische gegevens kan uitwisselen? Geef ze dan allebei uw toestemming. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen toestemming geven.
 • Heeft u eerder op deze website uw toestemming geregeld met DigiD met sms? Dan kunt u bij ‘Mijn statusoverzicht’ nagaan of uw zorgverlener uw toestemming heeft verwerkt.